20220326141712

חומר ניקוי

אנו לוקחים יושרה ו-win-win כעקרון הפעולה, ומתייחסים לכל עסק בקרה ובזהירות קפדנית.
  • Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) משמש לחומרי ניקוי

    Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) משמש לחומרי ניקוי

    עם שיפור מתמיד של רמת החיים של אנשים, שמפו, חיטוי ידיים, חומר ניקויsומוצרים כימיים יומיומיים אחרים הפכו חיוניים בחיים.אתר תאית כתוסף חיוני במוצרים כימיים יומיומיים, זה לא רק יכול לשפר את עקביות הנוזל, היווצרות מערכת אמולסיה יציבה, יציבות קצף, אלא גם לשפר את הפיזור.